9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° Stowarzyszenie "Dla Przyszłości Gminy Wolanów"
° Stowarzyszenie Seniorów w Wolanowie
° Stowarzyszenie „RAZEM DLA ROZWOJU”
° Stowarzyszenie dla dzieci „PUER IN FUTURO”
° Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Radość”
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Stowarzyszenie dla dzieci „PUER IN FUTURO”
Dane stowarzyszenia

Stowarzyszenie dla dzieci „PUER IN FUTURO”
Mniszek 231, 26-625 Wolanów
tel. 601663147
fax 48 6186458
e-mail: puer@onet.pl 

Wpis do KRS nr 0000385525
REGON 142934439
NIP 9482584954

Nr konta bankowego: 12 1140 2017 0000 4502 1259 9132

Zarząd:
Ryszard Dzik – prezes
Marek Ślaski – wiceprezes
Karolina Włodarska – sekretarz

Jak sama nazwa wskazuje ( PUER IN FUTURO = DZIECKO W PRZYSZŁOŚCI ), nasze stowarzyszenie powstało dla wspierania rozwoju dzieci i jest organizacją pozarządową typu non-profit, zarejestrowaną Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Cele stowarzyszenia:

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci.

 2. Promocja najnowocześniejszych form oświatowo – wychowawczych.

 3. Wspieranie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.

 4. Umożliwianie dzieciom pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego.

 5. Wspieranie szeroko pojętej pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 6. Upowszechnianie praw człowieka i ochrona praw dziecka.

 7. Przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju formom przemocy i agresji z udziałem dzieci.

 8. Promowanie idei równouprawnienia i tolerancji.

 9. Upowszechnianie działań na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa dzieci.

 10. Pomoc dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

 11. Wspieranie i upowszechnianie różnych form rozwoju artystycznego, kulturalnego i sportowego dzieci oraz ich rekreacji i wypoczynku.

 12. Wspieranie rozwoju i aktywizacja społeczności lokalnych.

 13. Upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji regionalnych.

 14. Kształtowanie i rozwój polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 15. Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego.

 16. Promowanie europejskości i współpracy między społeczeństwami.

 17. Wspieranie turystyki, krajoznawstwa, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 18. Promocja wolontariatu i działalności charytatywnej.

 

W związku z zakończeniem procesu rejestracyjnego uprzejmie informujemy o rozpoczęciu działalności. Jednocześnie zapraszamy do współpracy wszystkie osoby i instytucje, którym nie jest obojętny ponadprzeciętny rozwój najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy.

Stowarzyszenie Dla Dzieci "PUER IN FUTURO" zostało przyjęte w poczet członków ogólnopolskiego ruchu społecznego pod nazwą PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU I EDUKACJI MAŁYCH DZIECI (PREMD).

Link do strony internetowej: http://www.premd.org.pl/

Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy z organizacjami skupionymi w PREMD będziemy mogli znacznie podnieść jakość działań statutowych zmierzających do rozszerzenia możliwości edukacyjnych dzieciom w Naszej Gminie.

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA