9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° Stowarzyszenie "Dla Przyszłości Gminy Wolanów"
 - projekt FIO - Sprawni, bezpieczni i zdrowi
 - Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży w Wolanowie
° Stowarzyszenie Seniorów w Wolanowie
° Stowarzyszenie „RAZEM DLA ROZWOJU”
° Stowarzyszenie dla dzieci „PUER IN FUTURO”
° Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Radość”
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Stowarzyszenie "Dla Przyszłości Gminy Wolanów"
Dane stowarzyszenia

Stowarzyszenie Dla Przyszłości Gminy Wolanów
ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel. 48 618 60 51; 48 618 60 32
fax 48 618 79 41
http://stowarzyszenie-wolanow.pl
Nr konta bankowego: 82 9115 0002 0030 0300 0954 0001

Zarząd:
Bełtowicz Danuta - prezes
Prażmowski Stanisław - wiceprezes
Biesiadecka Marianna - sekretarz
Duszyńska Agnieszka - skarbnik
Czerwiński Marian - członek zarządu

Stowarzyszenie Dla Przyszłości Gminy Wolanów już jest i działa

            Ostatni okres to czas powstawania i rozwoju licznych lokalnych organizacji pozarządowych – głównie stowarzyszeń, fundacji i innych bardziej lub mniej sformalizowanych struktur społecznych. Wynika to głównie z ożywienia aktywności obywatelskiej i społecznej poszczególnych środowisk terytorialnych i zawodowych oraz z chęci skutecznego ubiegania się o tzw. środki unijne. Tą drogą bowiem łatwiej jest zrealizować przygotowywane projekty i inne zamierzenia, służące rozwojowi miejscowych społeczności. Z podobnych powodów zrodziła się  niedawno także w Wolanowie  w środowisku oświatowym i samorządowym inicjatywa powołania Stowarzyszenia o nazwie Dla Przyszłości Gminy Wolanów. Zainteresowanych osobom i instytucjom warto w tym miejscu przypomnieć jego początki i przedstawić aktualny etap działalności.

 

            W dniu 4 maja 2009r. na zebraniu założycielskim spotkało się 15 osób, reprezentujących mieszkańców gminy Wolanów oraz zatrudnionych w placówkach zlokalizowanych na jej terenie. Po przedstawieniu celu spotkania i merytorycznej dyskusji  podjęto 4 uchwały w sprawach:

  • założenia Stowarzyszenia o nazwie Dla Przyszłości Gminy Wolanów;
  • przygotowania i przyjęcia jego statutu;
  • składu osobowego Komitetu Założycielskiego;
  • upoważnienia osób do dokonania czynności rejestracyjnych w Sądzie, dokonania ewentualnych zmian w statucie oraz zwołania pierwszego Walnego  Zgromadzenia Członków. Sprawami tymi z pełnym powodzeniem zajmowały się panie: Marianna Biesiadecka, Danuta Bełtowicz i Izabela Żurek.

Po przygotowaniu i złożeniu wymaganych dokumentów w dniu 19 października 2009r. nastąpiła rejestracja naszego Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000339550.

Kolejny etap prac związanych z rozpoczęciem działalności Stowarzyszenia Dla Przyszłości Gminy Wolanów stanowiło pierwsze Walne Zgromadzenie Członków i wybór władz statutowych  w dniu 12 listopada 2009r. Do składu Zarządu Stowarzyszenia wybrano pięć osób, piastujących poszczególne stanowiska:


·        Danuta Bełtowicz - prezes
·        Stanisław Prażmowski - wiceprezes
·        Marianna Biesiadecka - sekretarz
·        Agnieszka Duszyńska - skarbnik
·        Marian Czerwiński - członek zarządu.

W drodze wyboru powołano także Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia w składzie:

·        Elżbieta Aderek - przewodnicząca
·        Lidia Gomuła - członek
·        Barbara Waśkiewicz - członek.

Podstawę działalności Stowarzyszenia Dla Przyszłości Gminy Wolanów stanowi jego Statut, określający cele szczegółowe oraz cel ogólny, którym jest wszechstronny rozwój wszystkich członków społeczności gminy Wolanów.

Stowarzyszenie dysponuje Regonem 142155860, numerem NIP 9482554054 oraz kontem bankowym: 82 9115 0002 0030 0300 0954 0001.

           

            Wspólna nasza troska o wszechstronny rozwój mieszkańców gminy i właściwą jej promocję każe podejmować starania i działania, w które powinno się angażować jak najwięcej osób.  Sama nazwa Stowarzyszenia mocno akcentuje znaczenie przyszłości  - tak  w wymiarze indywidualnym poszczególnych mieszkańców, jak i instytucji, firm oraz innych struktur społecznych na terenie Gminy Wolanów – „naszej małej ojczyzny”. Dobrze by było, gdyby cel taki stał się wyznacznikiem naszej wspólnej aktywności na rzecz nas wszystkich.

            Mówiąc o przyszłości gminy Wolanów, należy myśleć szczególnie o najmłodszym pokoleniu – młodzieży i dzieciach, przed którymi ta przyszłości dopiero się będzie otwierać. Stawianie na przyszłość nie może się obyć bez poszanowania przeszłości, lokalnych  i rodzinnych tradycji. Tego wymaga choćby ciągłość pokoleniowa. Stąd bierze się nasz zamiar działalności, sprzyjającej lepszemu poznawaniu i utrwalaniu najpiękniejszych kart lokalnej historii oraz kultywowaniu etnograficznych wartości.

            W trosce o rozwój naszego Stowarzyszenia stawiamy na pozyskiwanie do współpracy ludzi z pasją, z chęcią działania i dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem i otwartych  na społeczne i zawodowe wyzwania. Ta płaszczyzna działania jest także dla nich stworzona. Mając przeświadczenie, że najtrudniej jest zacząć, apelujemy o chęć zaangażowania się w to, co nowe, jeszcze nieznane – ale przez to bardziej pasjonujące i dające dużo zadowolenia, choćby z racji na swoje pionierstwo. W ten sposób przecież buduje się sukces, ten indywidualny i ten społeczny.

            Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia Dla Przyszłości Gminy Wolanów podajemy zasady członkowstwa. Stanowią one, że:

  • Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność                   do czynności prawnych, niezależnie od narodowości oraz miejsca stałego zamieszkania, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.
  • Członkiem zwyczajnym mogą zostać także małoletni w wieku 16 – 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Mogą oni należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, a także wchodzić w skład Zarządu, jeżeli większość w tym organie stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna  lub prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa  w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

  • Status członka zwyczajnego lub wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenia Zarządu, który podejmuje uchwałę w tej sprawie.
  • Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym.

Informujemy ponadto, że roczna składka członkowska wynosi zaledwie 20,00 zł.

Bliższych informacji na temat Stowarzyszenia udzielamy bezpośrednio w jego siedzibie:

Urząd Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów lub telefonicznie:  48 618 60 51; 48 618 60 32; 48 618 60 34.

            Informując o powyższym składamy zaproszenie do współpracy i pełnego zaangażowania w rozpoczętą działalność Stowarzyszenia Dla Przyszłości Gminy Wolanów.

                                                                            W imieniu Zarządu
                                                                            StanisławPrażmowski  - Wiceprezes

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA