9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° Projekty realizowane
° Projekty złożone
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Projekty złożone

Projekt pod nazwą „Ścieżkami UNESCO” składany w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/9.1.2/2011, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Głównym celem projektu będzie wyrównanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniom i uczennicom z Publicznego Gimnazjum w Wolanowie. Projekt obejmie 20-osobową grupę uczniów i uczennic.

Główne działania projektu obejmują:

- zajęcia koła geograficznego w wymiarze 132 godzin dydaktycznych

- zajęcia koła informatycznego w wymiarze 132 godzin dydaktycznych

- zajęcia koła języka polskiego w wymiarze 132 godzin dydaktycznych

- zajęcia koła języka angielskiego  wymiarze 132 godzin dydaktycznych

- zajęcia koła przedsiębiorczości w wymiarze 132 godzin dydaktycznych

- organizacja 7 wycieczek szlakiem miejsc wpisanych na listę UNESCO (m.in. Oświęcim, Kraków, Wrocław, Zamość, Białowieża)

- opracowanie i druk „Młodzieżowego przewodnika turystycznego” – jak produkt finalny całokształtu działań projektu.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie. Planowany okres realizacji: 01.09.2011 – 31.08.2013

Wnioskowana kwota dofinansowania: 291 866,00 PLN

 

Projekt pod nazwą „Rozpowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Wolanów” składany w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/9.1.1/2011, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Głównym celem projektu będzie uruchomienie przedszkola publicznego w miejscowości Sławno w budynku, w którym aktualnie jest umiejscowiona Biblioteka. Projekt zakłada remont/dostosowanie pomieszczeń do potrzeb i wymogów przedszkola oraz zakup niezbędnej infrastruktury i wyposażenia. Uruchamiane przedszkole zakłada 40 miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat, mieszkańców Gminy Wolanów.

Główne działania projektu obejmują:

- zapewnienie edukacji przedszkolnej i opieki w godzinach 7.00 – 17.00

- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb przedszkola

- dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

- wprowadzenie dodatkowych zajęć z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz języka angielskiego

- zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego

Projekt, z przypadku otrzymania dofinansowania, będzie realizowany przez Gminę Wolanów. Planowany okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2013 – rozpoczęcie zajęć dydaktycznych od 09.2012

Wnioskowana kwota dofinansowania: 657 290,50 PLN

 

„Ze sztuką ludową pod rękę – rozwój zespołu ludowego Wolanianki”

Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, osi 4 „Leader”, działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz z budżetu Gminy Wolanów

Głównym celem projektu jest propagowanie walorów historycznych Gminy Wolanów i rozwijanie zainteresowań kulturalnych i artystycznych dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

- doposażenie zespołu ludowego Wolanianki – zakup butów i czapek

- organizacja i przeprowadzenie zajęć wychowawczo/dydaktycznych dla dzieci z zakresu: tańca, rytmiki i śpiewu, uspołecznienia i autoprezentacji oraz gwary i regionalizmu (łącznie 60 godzin)

- organizacja wycieczki do Zakopanego (połączona z poznaniem lokalnych tradycji i kultury góralskiej)

- organizacja przeglądu zespołów ludowych.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Wolanów we współpracy z ZSO w Wolanowie w 2012 roku.

Wnioskowane dofinansowanie realizacji projektu ze środków PROW wynosi 17010,00 PLN

 

„Ocalić od zapomnienia”

Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, osi 4 „Leader”, działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz z budżetu Gminy Wolanów

Głównym celem projektu jest propagowanie walorów ludowych Gminy Wolanów oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez rozwój zespołu ludowego w Bieniędzicach oraz kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

- zakup akordeonu dla zespołu ludowego w Bieniędzicach

- zakup strojów damskich dla członkiń zespołu

- doskonalenie umiejętności zespołu poprzez zajęcia z tańców oraz pieśni i obrzędów ludowych (łącznie 104 godziny zajęć)

- organizacja Jarmarku kultury ludowej.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Wolanów we współpracy ze Stowarzyszeniem „Razem dla rozwoju” w 2012 roku.

Wnioskowane dofinansowanie realizacji projektu ze środków PROW wynosi 13 576,00 PLN

 

„Historia jako element rozwoju walorów turystycznych Gminy Wolanów”

Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, osi 4 „Leader”, działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz z budżetu Gminy Wolanów

Głównym celem projektu jest zapoznanie mieszkańców z lokalna historią okresu II wojny światowej i wyeksponowanie wydarzeń i miejsc o wartości historycznej. Pośrednio wpłynie to na podniesienie walorów turystycznych Gminy oraz rozwoju tożsamości lokalnej społeczności.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

- edukacja historyczna (spotkania ze świadkami wydarzeń II wojny światowej oraz seminaria  historykiem)

- opracowanie i druk albumów związanych z wydarzeniami II wojny światowej na terenie Gminy

- oznaczenie miejsc upamiętnienia wydarzeń historycznych (tablice pamiątkowe)

- wizyta studyjna na Wybrzeżu – śladami wydarzeń i miejsc upamiętnienia II wojny światowej.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Wolanów ze Stowarzyszeniem Seniorów w 2012 roku.

Wnioskowane dofinansowanie realizacji projektu ze środków PROW wynosi 16131,00 PLN

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA