9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° USC i ewidencja ludności
° referat finansowy
° stypendia
° st. ds. rolnictwa i ochrony środowiska
° st. ds. inwestycji, budownictwa i gospodarki komunalnej
° st. ds. kadrowych i działalności gospodarczej
° st. ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
° st. ds. geodezji, gospodarki gruntami i spraw wojskowych
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>

Wydanie dowodu osobistego
Dowód osobisty wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.            Osoba będąc  ...więcej
2007-03-27 14:43:10


Zgłoszenie znalezionego dowodu osobistego
         W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, w miejsce którego wydano już nowy dowód osobisty, lub cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie złożyć znaleziony dokument najbliższemu organowi gminy. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy W  ...więcej
2007-09-03 14:46:54


Zwrot dowodu osobistego
            Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie: 1)        utraty obywatelstwa polskiego,2)        zgonu posiadacza dowodu osobistego.             W razie utraty obywatelstwa polskiego osoba, która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osob  ...więcej
2007-09-03 14:49:46


Zameldowanie na pobyt stały
Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany na podstawie zgłoszenia dokonać zameldowania przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby i miejsca jej pobytu.            Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczony  ...więcej
2007-04-24 13:45:47


Wymeldowanie z pobytu stałego
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.            Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Wolanów (  ...więcej
2007-04-24 14:43:02


Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany na podstawie zgłoszenia dokonać zameldowania przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby i miejsca jej pobytu.         Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego  ...więcej
2007-09-03 14:04:25


Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego  ...więcej
2007-09-03 14:33:55


Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego
            Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.Miejsce załatwienia sprawy:Urząd Gm  ...więcej
2007-11-08 15:18:31


Wymiana dowodu osobistego
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie: 1)        zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,2)        uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,  ...więcej
2007-11-08 15:22:52


Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego.
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz inne zaświadczenia dot  ...więcej
2007-11-12 13:41:23

Pokazano 1 - 10 z 21
następne

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA