9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° Projekty realizowane
 - Projekt „Internet oknem na świat”
° Projekty złożone
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Projekt „Internet oknem na świat”
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU

Na podstawie zapisów Regulaminu Rekrutacji do projektu pn. „Internet oknem na świat” (punkt D.I.1) informujemy o przedłużeniu terminu naboru zgłoszeń uczestnictwa w projekcie do dnia 31 października 2012 roku. W załączeniu zamieszczamy Regulamin Rekrutacji do projektu uwzględniający niniejszą zmianę.
 

 Regulamin rekrutacji >>>

OGŁOSZENIE O NABORZE

do projektu pn. „Internet oknem na świat”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”
Nr POIG.08.03.00-14-140/11

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Gminy Wolanów. Projekt „Internet oknem na świat” skierowany jest do 60 gospodarstw domowych z terenu Gminy Wolanów zamieszkałych przez świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu (procedura zakwalifikowania opisana jest w regulaminie rekrutacji do projektu) otrzymają bezpłatnie zestawy komputerowe wraz z dostępem do sieci Internet oraz wezmą udział w szkoleniu z zakresu korzystania z zasobów Internetu i obsługiwania poczty elektronicznej.

Priorytetowo do projektu przyjmowane będą zgłoszenia tych gospodarstw domowych, które wykazują niskie dochody na jedną osobę w rodzinie, zamieszkiwane przez dzieci w wieku szkolnym oraz przez osoby niepełnosprawne. Podyktowane jest to faktem, iż multimedialny sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci Internet stanowi element procesu edukacyjnego oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz grup o utrudnionym dostępie do zatrudnienia i edukacji pozaszkolnej. Ponadto multimedialny sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu ma w sposób długofalowy odnieść pozytywny skutek w postaci podniesienia poziomu wiedzy, szczególnie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wspierać innowacyjne procesy edukacyjne.

 W celu przystąpienia do projektu należy zapoznać się z załączonym Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz wypełnić i dostarczyć Formularz zgłoszenia do projektu (wraz z wymaganymi załącznikami), deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 48 618 60 20 wewnętrzny 61. Ponadto informacje oraz formularze rekrutacyjne pozyskać można bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy Wolanów, pokój nr 11

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – e Inclusion” oraz środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Wolanów

 

Deklaracja uczestnictwa >>>

Formularz rekrutacyjny >>>

Oświadczenie o przetwarzaniu danych >>>

Regulamin rekrutacji >>>

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA