9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° Nowy system gospodarki odpadami
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Nowy system gospodarki odpadami

INFORMACJA
W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY WOLANÓW

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DO 28 LUTEGO 2013 R.
 

• Od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Wolanów będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który obejmuje nieruchomości zamieszkałe.
• Fundamentalną zmianą w stosunku do obowiązujących przepisów, będzie to, że Gmina Wolanów stanie się odpowiedzialna za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców.
• Właściciele nieruchomości będą wnosić miesięczną opłatę do Gminy Wolanów zgodnie z podjętą Uchwałą przez Radę Gminy Wolanów tj:
   - odpady zbierane w sposób selektywny – 3,50 zł od osoby
   - odpady zbierane w sposób zmieszany – 10 zł od osoby
• Wysokość opłaty będzie zależała od ilości zamieszkałych osób na danej nieruchomości oraz od tego, czy odpady zbierane są selektywnie.
• Zachętą do selektywnego zbierania odpadów będzie niższa stawka opłaty.
• Właściciele nieruchomości zamieszkałych, mają obowiązek złożyć wcześniej otrzymaną od Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do dnia 28 lutego 2013 roku (druk deklaracji można pobrać: w Urzędzie Gminy, u Sołtysa wsi lub ze strony internetowej Urzędu).
• W razie nie złożenia  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji, Urząd Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
• Powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy będą mogli przekazywać bezpłatnie poszczególne frakcje odpadów , jak np. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania wielomateriałowe, wykładziny i dywany, świetlówki i żarówki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) i opakowania po chemikaliach z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowań po tych odpadach.
• Do dnia 30 czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości obowiązani są wypowiedzieć umowy z firmą obecnie odbierającą odpady (czarny worek).
• Nieruchomości niezamieszkałe (np. przedsiębiorcy, instytucje, działkowicze) płacą za odbiór odpadów na dotychczasowych zasadach (tj. na podstawie indywidualnie zawartej umowy).
• Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, kwartalnie w terminach:
   - za I kwartał – do 15 marca
   - za II kwartał – do 15 czerwca
   - za III kwartał – do 15 września
   - za IV kwartał – do 15 grudnia
• W 2013r pierwsza wpłata w terminie do 15 września w kasie Urzędu lub na rachunek Bankowy Urzędu Gminy Wolanów 98 91150002 0030 0300 0286 0002

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi >>>

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA