9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° Stowarzyszenie "Dla Przyszłości Gminy Wolanów"
 - projekt FIO - Sprawni, bezpieczni i zdrowi
 - Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży w Wolanowie
° Stowarzyszenie Seniorów w Wolanowie
° Stowarzyszenie „RAZEM DLA ROZWOJU”
° Stowarzyszenie dla dzieci „PUER IN FUTURO”
° Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Radość”
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
projekt FIO - Sprawni, bezpieczni i zdrowi

„Sprawni, bezpieczni i zdrowi – nauka pływania dla dzieci z terenu Gminy Wolanów”

to projekt dwuletni przewidziany na lata 2010-2011, realizowany przez Stowarzyszenie „Dla Przyszłości Gminy Wolanów” w partnerstwie z Gminą Wolanów.  Stowarzyszenie jest wnioskodawcą i partnerem wiodącym. Zadanie finansowane jest z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) oraz funduszy własnych zabezpieczonych przez Gminę Wolanów. Całkowita wartość zadania wynosi 81490,00 zł., w tym 38530,00 zł. w roku 2010. Wkład własny w roku 2010 wynosi 4050,00 zł.

         Działanie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wolanów a przez udział różnych grup formalnych i nieformalnych: władz gminy, radnych, pracowników różnych instytucji, rodziców i innych członków rodzin, sąsiadów oddziałuje na całą społeczność.

         Celem zadania jest nauka pływania, zapewnienie dostępu do pływalni dla ogółu dzieci – dobra niedostępnego w środowisku lokalnym, propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia, wyposażenie dzieci w nowe umiejętności poprawiające bezpieczeństwo dziecka, kształtowanie postaw pożądanych społecznie. Ważnym celem jest propagowanie i rozwijanie wolontariatu dorosłych i dzieci.

         Projekt realizowany jest w dwóch etapach. I etap przypadający na rok 2010 został zakończony.  Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania

Nauka pływania

Działaniem objęto grupę 150 dzieci klas VI-IV szkół podstawowych podzielonych na 3 grupy. Odbyło się 36 godzin zajęć na pływalni, pod opieką 3 instruktorów. Dzieci dowożone były na pływalnię Delfin w Radomiu autokarem, pod opieką 2 osób - opiekunów. Efektem działania, na podstawie przeprowadzonej ewaluacji, jest 90% uczestników, którzy potrafią pływać oraz 20 uzyskanych kart pływackich (opłata za egzamin poza projektem). Nauka pływania cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy wysoka frekwencja powyżej 90 % w każdej grupie.

Konkurs na najsympatyczniejszego uczestnika nauki pływania

Prowadzony był przez instruktorów i opiekunów dowozu zgodnie z regulaminem znanym dzieciom. Ocenie podlegały: zachowanie dziecka na zajęciach, koleżeńskość, wzajemna pomoc i empatia… Ocena końcowa była wypadkową ocen osób dorosłych – opiekunów i instruktorów oraz współuczestników. W każdej grupie wyłoniono 5 laureatów, którym przyznano honorowy tytuł „Super Kolega” „Super Koleżanka”, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Szkolenie dla wolontariuszy i powstanie grup wolontariatu dziecięcego oraz praca wolontariuszy dorosłych

Zrealizowano 12 godzin szkolenia dla wolontariuszy dziecięcych dla 2 grup po 20 osób w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie oraz ZSO PSP w Wolanowie. W tych szkołach powstały grupy wolontariatu dziecięcego, wybrani zostali nauczyciele opiekunowie wolontariatu. Dzieci rozpoczęły działanie wolontariacie w środowisku – zbiórkę nakrętek na rzecz niepełnosprawnej koleżanki Małgosi z PSP w Sławnie.  Do akcji włączyli się uczniowie PSP w Mniszku. Szkolenie w tej szkole planowane jest w II etapie projektu. Wolontariusze dzieci wykonali wiele prac związanych z projektem: przygotowali dyplomy, zaświadczenia, gazetkę ścienną, materiały promocyjne, prezentację multimedialną na temat projektu itp… Ważną częścią projektu jest udział dorosłych wolontariuszy. W I etapie uczestniczyło 11 osób dorosłych zatrudnionych przy różnych pracach biurowych, opiekuńczych i organizacyjnych.

Spotkanie podsumowujące I etap realizacji projektu

Odbyło się 8 grudnia 2010r. w sali  konferencyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych grup społecznych: władze Gminy Wolanów i pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy instytucji działających na terenie gminy w tym, dbający  o zdrowie dzieci, przedstawiciele miejscowej służby zdrowia, dyrektorzy szkół, nauczyciele, prezesi dwóch gminnych stowarzyszeń  oraz prezes fundacji „Rozwój Aktywność Społeczność” z Radomia. W charakterze gościa wystąpił p. Stanisław Małysa, pochodzący ze Sławna, polski olimpijczyk, reprezentant Polski na olimpiadzie w Seulu. Najważniejszym uczestnikiem była 150 osobowa grupa dzieci i liczna grupa rodziców. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele prasy regionalnej. Sprawozdanie ukazało się w dzienniku Echo Dnia w dniu 12.12.2010r.
W czasie spotkania przedstawione zostały w formie prezentacji cele i uzyskane rezultaty programu oraz założenia PO FIO. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a uczestnicy szkoleń zaświadczenia. Laureatom konkursu wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe. Była okazja do podziękowań dla wszystkich, którzy poświęcili swój czas na realizację zadań wynikających z projektu. Na zakończenie wszyscy spotkali się przy słodko-owocowym poczęstunku przygotowanym przez wolontariuszy rodziców.

         Ważnym elementem projektu jest działalność promocyjno informacyjna oraz ewaluacja przeprowadzona wśród rodziców i dzieci. W opinii rodziców i dzieci uczestniczących w zajęciach były one bardzo potrzebne (100% odpowiedzi) i wszyscy chcieliby w przyszłości w takich zajęciach uczestniczyć (100%). Ankietowani wysoko ocenili organizację zajęć i ich atrakcyjność. Duża grupa dzieci zadeklarowała, że będzie kontynuować aktywność ruchową w innej formie a dorośli planują podjąć starania w środowisku o poprawę bazy sportowej na terenie Gminy. Wszyscy wskazywali na wpływ zajęć na poprawę zdrowia dziecka, poprawę bezpieczeństwa, pozyskanie nowych umiejętności, możliwość poznania nowych kolegów i koleżanek. W wypowiedziach znalazły się prośby o zwiększenie liczby zajęć, wydłużenie czasu trwania ale również uwagi na temat terminu – w soboty lub czasu rozpoczynania – dostosowanie do planu lekcji klasy. Nie wszystkie uwagi rodziców i dzieci mogą być uwzględnione przy planowaniu zajęć na II etap z przyczyn finansowych oraz organizacyjnych gdyż w zajęciach uczestniczą dzieci z różnych szkół.   

Informacja przygotowana na podstawie dokumentacji projektu przez Danutę Bełtowicz – koordynatora projektu.

Informacje na temat projektu tel. 48 6186032

Więcej zdjęć można zobaczyć w galerii zdjęć. Zapraszamy!

Zakończenie programu „Sprawni, bezpieczni i zdrowi – nauka pływania dla dzieci z terenu Gminy Wolanów”

Zakończony został dwuletni projekt, przewidziany na lata 2010-2011, realizowany przez Stowarzyszenie „Dla Przyszłości Gminy Wolanów” w partnerstwie z Gminą Wolanów.  Zadanie finansowane było z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) oraz funduszy własnych zabezpieczonych przez Gminę Wolanów. Całkowita wartość zadania wynosi 81490,00 zł.

            Działanie skierowane było do 300 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wolanów a przez udział różnych grup formalnych i nieformalnych: władz gminy, radnych, pracowników różnych instytucji, rodziców i innych członków rodzin, sąsiadów oddziaływało na całą społeczność.

            Celem zadania była nauka pływania, zapewnienie dostępu do pływalni dla ogółu dzieci – dobra niedostępnego w środowisku lokalnym, propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia, wyposażenie dzieci w nowe umiejętności poprawiające bezpieczeństwo dziecka, kształtowanie postaw pożądanych społecznie. Ważnym celem było propagowanie i rozwijanie wolontariatu dorosłych i dzieci.

            W wyniku realizacji zadania osiągnięte zostały następujące rezultaty (na podstawie ankiet ewaluacyjnych):

·               300 dzieci uczestniczyło w nauce pływania, pożytecznie i zdrowo spędziło czas wolny, poznało zasady bezpieczeństwa nad wodą,

·               80% dzieci nauczyło się pływać,

·               90 dzieci poznało ideę wolontariatu w trakcie szkoleń, wolontariusze dzieci podejmowały działania na rzecz innych np. zbiórka nakrętek dla Małgosi, wspólne ognisko, zbiórka książek dla dzieci z domów dziecka,

·               Cały rok w gminie Wolanów propagowana była idea sportu i aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu życia.

·               Wolontariat dorosłych w szkołach nabrał formalnego charakteru.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwijaniem podobnych akcji do udziału w pracach Stowarzyszenia. Rodzice najlepiej znają potrzeby swoich dzieci i mogą zrobić dla nich najwięcej.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia na stronie internetowej: www.stowarzyszenie-wolanow.pl

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA