9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° Aktualności
° Przydatne adresy
° Zespół Interdyscyplinarny
° świadczenia rodzinne
° Fundusz Alimentacyjny
° Projekty UE
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Przydatne adresy

Urząd Gminy Wolanów
ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów
Telefon: (+4848) 6186051, 6186067, 6186015, 6186020 
Telefaks: 6187941
e-mail:
gmina{at}wolanow.pl 
nr konta bankowego na które można dokonywać wpłat m. in. z tytułu opłaty skarbowej: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Radom O/Wolanów  98 91150002 0030 0300 0286 0002

POSTERUNEK POLICJI 

26-625 Wolanów
ul. Radomska 20

woj. mazowieckie
powiat: radomski
Telefon:  48 345 37 80

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

ul. 11 Listopada 37 / 59, 26-600 Radom
telefon centrala: 362-91-91;
telefon interwencyjny i telefon zaufania: 345-26-25
telefon alarmowy: 997, 112
www.kwp.radom.pl

POLICYJNA IZBA DZIECKA

telefon: 345-24-25

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ul. Limanowskiego 29a, 26-600Radom
telefon: 362-51-81
ul. Traugutta 57
telefon: 362-21-93
telefon alarmowy: 998

STRAŻ MIEJSKA

ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom
telefon: 362-04-64
telefon alarmowy: 986

RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ul. Tochtermana 1,26-600 Radom
telefon: 362-48-47
telefon alarmowy: 999

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Ks. Łukasika 3, 26- 600Radom
telefon: 363-99-57

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY - filia w Radomiu
CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

ul. Mokra 2, 26-600 Radom
telefon: 384-06-20

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ul. Czachowskiego 21a, 26-600 Radom
telefon: 385-61-00

TELEFON ZAUFANIA KOMITETU OCHRONY PRAW DZIECKA - 988

"LINIA BRATERSKICH SERC"

telefon zaufania radomskiej Caritas - 0 800 311 800 czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 18.00 do 22.00 (w lipcu czynny w poniedziałki, nieczynny w niedzielę i świeta oraz w sierpniu)
W "Linii Braterskich Serc" dyżury pełnią w:

 • poniedziałki - księża,
 • wtorki - policja i prawnicy,
 • środy - poradnictwa rodzinnego,
 • czwartki - psycholodzy i terapeuci,
 • piątki - katecheci i pedagodzy,
 • poniedziałek- piątek  - terapeuci uzależnień

NIEBIESKA LINIA - 0 801-120-002

(ogólnopolski, dla ofiar przemocy w rodzinie, płatny pierwszy impuls)

POMARAŃCZOWA LINIA - 0 801 14 00 68

(płatny 33 grosze niezależnie od czasu trwania rozmowy. Infolinia ogólnopolska prowadzona przez Państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla rodziców, których dzieci upijają się).

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 618-60-20

PRZYCHODNIA ODWYKOWA

ul. Narutowicza 1, 26-600 Radom
telefon: 363-19-93

PUNKT KONSULTACYJNY W WOLANOWIE DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOTROPOWYCH.

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

Punkt mieści się w budynku GOK-U , konsultacje odbywają się w każdą środę w godzinach od 17.15 do 18.20 punkt ma dyżur również we wsi Jarosławice przy Kościele Rzymsko- Katolickim w każdą środę w godzinach od 16.00 do 17.15

KLUB ABSTYNENTA WZAJEMNEJ POMOCY "VICTORIA"

ul. Limanowskiego 75, 26-600 Radom                                                                                             tel. 691-520-669, 694-632-453                                                                                              (spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 17.30 do 20.00)

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - oddział w Radomiu
RADOMSKI RZECZNIK PRAW DZIECKA

ul. Malczewskiego 20b, 26-600 Radom
telefon: 362-27-45 (czynny całą dobę) oraz 362-54-61
www.tpd.radom.pl

CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ                                                                                  ul. Kościelna 5, 26-600Radom
telefon: 365-29-29
www.radom.caritas.pl

W ramach Caritas działają różne placówki, między innymi:

 • FUNDACJA CARITAS NA RZECZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 • KATOLICKI OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY

 • OŚRODEK PROFILAKTYKI I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - świetlica dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami; profilaktyka i terapia zaburzeń

 • HOSPICJUM św. JÓZEFA

 • NZOZ STACJA OPIEKI CARITAS - ul. Główna 16

 • JADŁODAJNIE DLA UBOGICH

  • ul. Kościelnej 5

  • ul. Grzybowskiej 22

CARITAS PALLOTYŃSKA PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA SAC

ul. Młodzianowska 124, 26-000 Radom
telefon: 366-81-03
Przy Caritas działa:

 • JADŁODAJNIA DLA UBOGICH
 • KLUB AA.

RADOMSKI BANK ŻYWNOŚCI

ul. Kościelna 5, 26-600 Radom
telefon: 384-79-06

RADOMSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI

ul. Plac Jagieloński 15, 26-600 Radom
telefon: 384-78-76; 364-47-03

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom
telefon: 360-94-74

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom
telefon:  360-94-72

MONAR - PUNKT KONSULTACYJNY

ul. Struga 57a, 26-600 Radom
telefon: 364-76-00

STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY "KARAN"

ul. Łąkowa 26, 26-600 Radom
telefon: 360-46-05

CENTRUM ROZWOJU OSOBOWOŚCI "KARAN" – ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "W PÓŁ DROGI"

ul. Żeromskiego 27, 26-600 Radom
telefon: 362-20-46

AKCJA KATOLICKA DIECEZJI RADOMSKIEJ

ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom
telefon: 330-82-40


KATOLICKIE CENTRUM MŁODZIEŻY "ARKA"

ul. Chrobrego 7/9, 26-600 Radom
telefon: 360-69-51

PUBLICZNY OGRÓDEK JORDANOWSKI

ul. Okulickiego 9a, 26-600 Radom
telefon: 331-39-78

KATOLICKA ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA "ORATORIUM"

ul. Wernera 7, 26-600 Radom
telefon: 363-15-50

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - KOMENDA HUFCA RADOM MIASTO

ul. Słowackiego 17,26-600 Radom
telefon: 360-11-60

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

ul. Malczewskiego 1,26-600 Radom
telefon: 340-62-33
www.ksm-radom.opoka.org.pl

FUNDACJA EMAUS

ul. Królowej Jadwigi 13a, 26-600 Radom
telefon: 345-98-24

FUNDACJA "POLAK MAŁY"

ul. Trzebińskiego 35 (parafia O. M. Kolbe), 26-600 Radom
telefon: 345-11-60

RADOMSKIE STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA"

ul. Ar. Ludowe j 1a, 26-600 Radom
telefon: 360-51-60

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO – WYCHOWAWCZY

ul. Grenadierów 18,  26-600Radom
telefon: 366-26-11

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM

ul. Czachowskiego 21a (pokój 305), 26-600 Radom
telefon: 385-64-56

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH. TERENOWY OŚRODEK REHABILITACJI I WSPARCIA SPOŁECZNEGO NIESŁYSZĄCYCH

Pl.Kostytucji 3 Maja 1, 26-600 Radom
telefon: 363-19-77; 362-35-77

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

ul. 25 Czerwca 73, 26-600 Radom
telefon: 362-77-04

PORADNIA ZWALCZANIA BÓLU PRZEWLEKŁEGO I OPIEKI PALIATYWNEJ

ul. 1905 Roku 20, 26-600 Radom
telefon: 360-19-78

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU - oddział w Radomiu

ul. Główna 3, 26-600 Radom
telefon: 331-45-10

STOWARZYSZENIE OSÓB NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SZANSA"

ul. Zamoyskiego 2 / 2, 26-600 Radom
tefon: 332-20-62; 362-27-75

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM GŁUCHYM "FONO"

ul. Wernera 6, 26-600 Radom
tefon: 362-56-34

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM "NADZIEJA"

ul.Struga 86, 26-600 Radom
telefon: 384-79-85

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO "WZAJEMNA POMOC"

ul. Niedziałkowskiego, 26-600 Radom
telefon: 369-01-54

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO

ul. Osiedlowa 38 m 14, 26-600 Radom
telefon: 366-82-11

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

ul. Kr. Jadwigi 1, 26-600 Radom
telefon: 333-12-22

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW – oddział w Radomiu

ul. Żeromskiego 54, 26-600 Radom
telefon: 384-79-85

STOWARZYSZENIE KLUB PO MASTEKTOMII "AMAZONKI - DANA"

ul. Sandomierska 14, 26-600 Radom
telefon: 366-23-85

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom
telefon: 362-05-70

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY AK

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
telefon: 384-56-25

ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
telefon: 362-53-21

ZWIĄZEK WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH OKRESU STALINOWSKIEGO

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
telefon: 384-56-27

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA