9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° Gminne Centrum Kultury
 - Wieczór magii
 - Rajd rowerowy 2011
 - Plenerowy Wieczór ze Sztuką
 - Konkurs MOJA RODZINA
 - Konkurs na naśmieszniejszą i najbardziej wesołą fotografię wakacyjną
 - Festyn rodzinny 2011
 - Mikołajki 2011
 - kiermasz bożonarodzeniowy 2011
 - Wigilia Mieszkańców Wolanowa 2011
 - Ferie 2012
 - Seniorzy z Wolanowa w Sejmie
 - Kiermasz wielkanocny 2012
 - DZIEŃ DZIECKA 2012
 - Zakończenie roku artystycznego w GCK
 - Strażacki piknik rodzinny w Bieniędzicach
 - Rajd rowerowy 2012
 - Festyn rodzinny 2012
° Gminna Biblioteka Publiczna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Konkurs na naśmieszniejszą i najbardziej wesołą fotografię wakacyjną
Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJŚMIESZNIEJSZĄ I NAJBARDZIEJ WESOŁĄ FOTOGRAFIĘ WAKACYJNĄ

 

I. Organizator:

·         Gminne Centrum Kultury w Wolanowie ul. Radomska 20 26- 625 Wolanów

II. Cele konkursu:

 

·         Kształtowanie wyobraźni poprzez tworzenie prac fotograficznych

·         Zachęcenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wolanów do działalności pozaszkolnej oraz rozwijania własnych zainteresowań

·         Zachęcanie dzieci i młodzieży do optymistycznego spojrzenia na świat

·         Rozwijanie umiejętności dostrzegania zabawnych sytuacji sytuacji w codziennym życiu

.

 

III. Warunki uczestnictwa

1. Przedmiotem konkursu powinny być prace fotograficzne ściśle związane i zainspirowane hasłem konkursu: ,, Nieważne jest gdzie i jak spędzisz czas wakacyjny. Najważniejsza jest dobra zabawa i uśmiech!!!” Zdjęcia powinny być wykonane podczas okresu wakacyjnego 2011r.

2. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do 18 roku. Warunkiem jest zameldowanie na terenie Gminy Wolanów.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu do  3 fotografii.

4. Prace należy przynosić do budynku Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie przy ul. Radomskiej 20, 26- 625 Wolanów do 16IX2011r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do końca września 2011r. Fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie w budynku Gminnego centrum Kultury.

5. Do prac należy dołączyć informację: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

6. Osoba przesyłająca zdjęcie MUSI BYĆ AUTOREM TEJ PRACY. Za ewentualne problemy wynikające z kopiowania cudzych zdjęć z internetu odpowiada przesyłający.

7. Do prac fotograficznych należy dołączyć obraz zapisany w formie cyfrowej, np. na płycie CD ( w celu ewentualnego powiększenia na koszt organizatorów ). Dostarczona praca fotograficzna powinna posiadać wymiary co najmniej 15x21 cm

8. Przyniesione zdjęcia nie będą zwracane. Z chwilą przyniesienia przechodzą na własność organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do tych prac.

9. Fotografie, na których będą się znajdować jekiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy                     w Wolanowie w zakładce Kultura- Gminne Centrum Kultury (www.wolanow.pl )

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Gminnego Centrum Kultury

14. Organizator przewiduje 1 nagrodę główną  oraz 2 równorzędne nagrody dodatkowe- wyróżnienia- Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

15. Nagrody wręczone zostaną laureatom osobiście. Uczestnicy konkursu zostaną wcześniej powiadomieni przez organizatora o rozstrzygnięciu konkursu oraz  zostaną zaproszeni na rozdanie nagród

16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Wolanów 1VII 2011r.

 

Załącznik do regulaminu konkursu fotograficznego ,,Na najśmieszniejszą i najbardziej wesołą fotografię wakacyjną”

Treść oświadczenia:


Ja niżej podpisany ................................................................ niniejszym oświadczam, że:

                                            /imię,nazwisko/

- przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
-  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu "Konkurs na najśmieszniejszą i najbardziej wesołą fotografię wakacyjną",  którego organizatorami Gminne Centrum Kultury zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.");

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA