9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° Projekty realizowane
° Projekty złożone
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Projekty UE
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr 11 na świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr 11 na świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr 10 na świadczenie usług transportowych
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr 10 na świadczenie usług transportowych
Ogłoszenie o udzieleniu zamówinia nr 8 na świadczenie usług w zakresie ,,Asystenta rodzinnego’’
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówinia nr 8 na świadczenie usług w zakresie ,,Asystenta rodzinnego’’
Zapytanie ofertowe nr 11 na świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie Warsztatów umiejętności społecznej i animacji:zajęcia pedagogiczne i aktywizacyjne

zal 1

zal 2

zal 3

zal 4

 Zapytanie ofertowe nr 11 na świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie Warsztatów umiejętności społecznej i animacji:zajęcia pedagogiczne i aktywizacyjne
Zapytanie ofertowe nr 10 na świadczenie usług transportowych

zal 1

zal 2

zal 3

zal 4

zal 5

zal 6

zal 7

zal 8

 Zapytanie ofertowe nr 10 na świadczenie usług transportowych
Ogłoszenie nr 9 o udzieleniu zamówienia publicznego
 Ogłoszenie nr 9 o udzieleniu zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia publicznego pod nazwą ,,Zorganizowanie czternastodniowego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego”

zal1

zal2

zal3

zal4

 Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia publicznego pod nazwą ,,Zorganizowanie czternastodniowego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego”
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie ,,Asystenta rodzinnego’’
 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie ,,Asystenta rodzinnego’’
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr 7
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr 7
Ogłoszenie nr 6 o udzieleniu zamówienia publicznego
 Ogłoszenie nr 6 o udzieleniu zamówienia publicznego
Ogłoszenie nr 5 o udzieleniu zamówienia publicznego
 Ogłoszenie nr 5 o udzieleniu zamówienia publicznego
Ogłoszenie nr 4 o udzieleniu zamówienia publicznego
 Ogłoszenie nr 4 o udzieleniu zamówienia publicznego
Ogłoszenie nr 3 o udzieleniu zamówienia publicznego
 Ogłoszenie nr 3 o udzieleniu zamówienia publicznego
Ogłoszenie nr 2 o udzieleniu zamówienia publicznego
 Ogłoszenie nr 2 o udzieleniu zamówienia publicznego
Ogłoszenie nr 1 o udzieleniu zamówienia publicznego
 Ogłoszenie nr 1 o udzieleniu zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi cateringowej

zal1

zal2

zal3

zal4

zal5

 Zaproszenie do złożenia oferty - usługa cateringowa
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych

zal1

zal2

zal3

zal4

zal5

zal6

zal7

zal8

 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pedagoga w dziedzinie rozwoju osobistego
 Warsztaty interpersonalne - usługa pedagoga
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pedagoga w dziedzinie rozwoju osobistego
 Warsztaty z pierwszej pomocy - usługa pedagoga
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług doradcy zawodowego w dziedzinie rozwoju osobistego
 Warsztaty aktywizacji zawodowej - usługa doradcy zawodowego
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pedagoga w dziedzinie rozwoju osobistego
 Warsztaty rękodzieła artystycznego - usługi pedagoga
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług psychologa
 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług psychologa
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr 25
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr 25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na publikację ogłoszenia
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na publikację ogłoszenia
Rozpoznanie rynku dot. zakupu pomocy technicznych do aktywizacji
 Rozpoznanie rynku - zakup pomocy technicznych
ROZPOZNANIE RYNKU dot. wynajęcia sali na konferencję podsumowującą realizację projektu w 2012 roku oraz zapewnienia -usługi cateringowej
 Rozpoznanie rynku
ROZEZNANIE RYNKU - dot. jednokrotnej publikacji ogłoszenia o realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie projektu systemowego pn. „Nie czekaj-bądź aktywny”
 ROZEZNANIE RYNKU
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w ramach projektu systemowego pn. ,,Nie czekaj-bądź aktywny”
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w ramach projektu systemowego pn. ,,Nie czekaj-bądź aktywny”
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie: ,,Warsztatów umiejętności społecznej i animacji :zajęcia pedagogiczne i aktywizacyjne’’
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie: ,,Warsztatów umiejętności społecznej i animacji :zajęcia pedagogiczne i aktywizacyjne’’
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na zorganizowanie dwudniowego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na zorganizowanie dwudniowego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie: ,,Warsztatów umiejętności społecznej i animacji :zajęcia pedagogiczne i aktywizacyjne’’

zal_1

zal_2

zal_3

zal_4

zal_5

zal_6

 zapytanie ofertowe nr 22
Rozeznanie rynku, którego, przedmiotem jest zakup aparatu fotograficznego

zal_1

zal_2

zal_3

zal_4

zal_5

 rozeznanie rynku
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie dwudniowego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego

zal_4

zal_1

zal_2

zal_3

zal_5

 zapytanie ofertowe wyjazd
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie pikniku integracyjno-animacyjnego

zal_1

zal_2

zal_3

zal_4

zal_5

 zapytanie ofertowe piknik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych” w ramach projektu systemowego pn. ,,Nie czekaj-bądź aktywny” realizowanego w 2012r
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr 18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie: ,,Warsztatów umiejętności społecznej i animacji :zajęcia pedagogiczne i aktywizacyjne’’
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr 17
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie: ,,Warsztatów umiejętności społecznej i animacji: zajęcia pedagogiczne i aktywizacyjne’’

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 Zapytanie ofertowe
zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych w ramach projektu systemowego pn. ,,Nie czekaj-bądź aktywny"

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

 zapytanie ofertowe na bip nr 17.doc
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr 16 na organizację czternastodniowego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego
 ogłoszenie o uzieleniu zamówienia
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Zorganizowanie czternastodniowego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Asystent rodzinny w projekcie pn. "Nie czekaj - bądź aktywny"
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr 15
Harmonogramy zajęć Uczestników/Uczestniczek projektu pt.„Nie czekaj-bądź aktywny” w 2012
 Harmonogramy zajęć I i II grupa
Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu systemowego pn. ,,Nie czekaj-bądź aktywny”

Wolanów, dnia 05.04.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przedmiotu zamówienia –  świadczenie usługi cateringowejw ramach projektu systemowego pn. ,,Nie czekaj-bądź aktywny” realizowanego w 2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie

26-625 Wolanów  ul. Radomska 20

W związku z zakończonym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi cateringowej w  projekcie systemowym  pn. „Nie czekaj –bądź aktywny” informuję, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

P.P.H.U. KLAUDIA  J.Ś.

Pan Jan Śledziewski

Młodocin Mniejszy 44B,

26-624 Kowala -Stępocina

Uzasadnienie wyboru:

Powyższa oferta   na świadczenie usługi cateringowej spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą ilość punktów.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w  Wolanowie

 Elżbieta Nowak

Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie Zamawiającego dnia 14.03.2012r.
na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.wolanow.pl

 

 

 

 

 

 

 wybór oferty catering.doc
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w ramach projektu systemowego pn. ,,Nie czekaj-bądź aktywny” realizowanego w 2012r
 Ogloszenie o udz.zam. publicznego nr 13.doc
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w ramach projektu systemowego pn. ,,Nie czekaj-bądź aktywny” realizowanego w 2012r.
 Ogloszenie o udz.zam.publiczego nr 12.doc
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie ,,Asystenta rodzinnego’’ w ramach projektu systemowego pn. ,,Nie czekaj-bądź aktywny” realizowanego w 2012r

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w ramach projektu systemowego pn. ,,Nie czekaj-bądź aktywny” realizowanego w 2012r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 Oferta do pobrania
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych w ramach projektu systemowego pn. ,,Nie czekaj-bądź aktywny” realizowanego w 2012r

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 zapytanie_przewoz.doc

Aktualności

PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy, iż wciąż dostępne są środki finansowe na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne. Wnioski należy składać w radomskim  Wydziale Zamiejscowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Radom, ul. Grzybowska 4/6.

Szczegółowe informacje znajduj się na stronie www.wfosigw.pl oraz w załączonym dokumencie.

W wyjaśnieniu zasad aplikowania pomaga pracownik Urzędu Gminy – Michał Komorek (Urząd Gminy w Wolanowie, pokój 12)

Do pobrania:

 PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW >>>

loga unijne

Aktualności

 • W dniu 29 marca 2010r. o godz. 13.00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, ul. Kolejowa 17 odbyła się konferencja podsumowująca projekt WIEŚ AKTYWNA - INICJATYWA GMINY WOLANÓW NA RZECZ AKTYWIZACJI I SAMOORGANIZACJI MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH, w której uczestniczyli Beneficjenci projektu oraz zaproszeni goście (przedstawiciele Lidera i Partnerów Projektu oraz trenerzy). Konferencję poprowadziła Pani Marianna Biesiadecka ? Sekretarz Gminy.
  Na spotkaniu zostały przedstawione wszystkie działania prowadzone w ramach projektu. Podczas konferencji Beneficjenci otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń. Na zakończenie konferencji Beneficjenci oraz goście wzięli udział w uroczystym obiedzie.
 • Zaproszenie

Szanowni Beneficjenci, Lider Projektu: Gmina Wolanów, Partnerzy Projektu: Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" mają przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję podsumowującą projekt pt. "Wieś aktywna - inicjatywa Gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Konferencja odbędzie się w dniu 29 marca 2010 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kolejowej 17 w Wolanowie.
Na zakończenie Konferencji zapraszamy Państwa na obiad.

 • Serdecznie zapraszamy na kolejny moduł szkoleniowy pn. "Warsztaty komputerowe z praktycznego przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu". Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób. Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Wolanowie, godz. 15.30.
  Podczas warsztatów zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Grupa 1

10.03.2010r.

12.03.2010r.

środa

piątek

Grupa 2

11.03.2010r.

15.03.2010r.

czwartek

poniedziałek

 • Zapraszamy beneficjentów do korzystania z KONSULTACJI ON-LINE
 • Zapraszamy beneficjentów na kolejny moduł szkoleniowy pn. "Warsztaty z podstawowej obsługi komputera". Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób. Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Wolanowie. Podczas warsztatów zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Grupa 1

23.02.10

25.02.10

01.03.10

03.03.10

05.03.10

wtorek

czwartek

poniedziałek

środa

piątek

Grupa2

24.02.10

26.02.10

02.03.10

04.03.10

08.03.10

środa

piątek

wtorek

czwartek

poniedziałek

 • Zapraszamy na szkolenia z modułu: "Marketing produktów lokalnych", które odbędą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wolanowie w dniach: 17.02, 19.02. Podczas szkoleń zapewniamy poczęstunek.
 • Zapraszamy na szkolenia z modułu: "Programy operacyjne na lata 2007-2013", które odbędą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wolanowie w dniach: 03.02, 05.02, 08.02, 10.02, 12.02. Podczas szkoleń zapewniamy poczęstunek.
 • Wszystkich uczestników projektu zapraszamy na szkolenia z modułu: "Przedsiębiorczość na terenach wiejskich", które odbędą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wolanowie w dniach: 21.01, 22.01, 25.01, 27.01, 29.01. Podczas szkoleń zapewniamy poczęstunek.
 • Serdecznie zapraszamy na spotkanie inauguracyjne projektu "Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich", które odbędzie się 21 stycznia o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Wolanów w sali konferencyjnej.

Informacje o projekcie

wies aktywna szkoleniaPROJEKT: "Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich".

W ramach Działania 6.3 - "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich" i Priorytetu VI. - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" na terenie gminy Wolanów zostanie zrealizowany projekt pt. "Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich".

Organizatorem projektu są: Urząd Gminy Wolanów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD "Razem dla Radomki" i Agencją Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu.

W związku z realizowanym projektem zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Beneficjenci

Beneficjenci - osoby dorosłe zatrudnione w rolnictwie, mikroprzedsiębiorstwach i osoby nieaktywne zawodowo.

Cykl/Tematyka Szkoleń

Projekt obejmuje cykl szkoleń z zakresu:

 • Przedsiębiorczość na terenach wiejskich

Pomysł na firmę (15 godz. tj. 5 dni). Zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

 • czynników motywujących do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,
 • osobowości i predyspozycji przedsiębiorcy,
 • źródeł pomysłów w biznesie, form organizacyjno - prawnych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opodatkowania działalności,
 • składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS),
 • tworzenia biznes planu przedsiębiorstwa.
 • Programy operacyjne na lata 2007-2013

15 godz. tj. 5 dni. Zajęcia pozwolą pokazać źródła funduszy na realizacje projektu, przekazana zostanie wiedza o budowie projektów unijnych, dokumentacji merytorycznej i finansowej projektu.

 • Marketing produktów lokalnych

6 godz. tj. 2 dni. Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom możliwości jakie daje lokalizacja Gminy w pobliżu zalewu w Domaniowie i szans jakie są przed przedsiębiorczymi ludźmi by rozwinąć sektor usługowy i handlowy.

 • Obsługa komputera

Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób.

 • Praktyczne przygotowanie wniosków o dofinansowanie

Uczestnicy poznają zasady pracy z generatorem wniosków. Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób. Prowadzącym będzie osoba z doświadczeniem w aplikowaniu o środki unijne.

W projekcie zaplanowano również doradztwo on-line, które poprowadzone będzie przez eksperta w zakresie pozyskiwania środków unijnych na rozwój działalności gospodarczej.

Termin szkoleń: styczeń - marzec 2010 r.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Biuro projektu
Urząd Gminy w Wolanowie
26-625 Wolanów, ul. Radomska 20
pok. 12

Zdjęcia z przebiegu projektu

Spotkanie inauguracyjne

Spotkanie inauguracyjne Spotkanie inauguracyjne Spotkanie inauguracyjne

Moduł szkoleniowy: "Przedsiębiorczość"

Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość
Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość

Moduł szkoleniowy: Programy operacyjne

Moduł szkoleniowy: programy operacyjne Moduł szkoleniowy: programy operacyjne

Moduł szkoleniowy: Marketing

Moduł szkoleniowy: Marketing Moduł szkoleniowy: Marketing Moduł szkoleniowy: Marketing

Moduł szkoleniowy: Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Grupa II

Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera
Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Moduł szkoleniowy: Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Grupa I

Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera
Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Konferencja podsumowująca projekt

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
(format: doc, rozmiar pliku: 87,5 KB)

Formularz zgloszeniowy
(format: doc, rozmiar pliku: 176 KB)

Oświadczenie
(format: doc, rozmiar pliku: 88,5 KB)

Regulamin - Dz.6.3
(format: doc, rozmiar pliku: 198 KB)

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA