9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° ZSO w Wolanowie
 - Z życia szkoły
 - Konkursy
 - Kalendarium imprez
° PSP w Bieniędzicach
° PSP w Mniszku
° PSP w Sławnie
° Niepubliczne przedszkole Zaczarowany Las
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Z życia szkoły
Rola Nauczyciela w procesie zmian

„Rola Nauczyciela w procesie zmian” to hasło II Konferencji dla nauczycieli w Wolanowie, która odbyła się 10 pażdziernika br. Organizatorami tej konferencji byli: Wójt Gminy Wolanów, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydział w Radomiu oraz Zespól Szkól Ogólnokształcących w Wolanowie. Uczestnikami byli dyrektorzy i  blisko 100 nauczycieli gminy Wolanów.
 Zebranych licznie gości powitała pani Elżbieta Wertejuk  dyrektor ZSO w Wolanowie. Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Murawski wójt gminy Wolanów, który zapoznał zebranych z sytuacją oświaty w swojej gminie oraz z działaniami podjętymi w celu polepszenia jakości edukacji. Wyraził też nadzieję na bardzo dobrą współpracę z wszystkimi którzy, pragną doskonalić pracę z uczniami . Następnie wraz z panem przewodniczącym Komisji Oświaty oraz panią sekretarz gminy złożył życzenia wszystkim nauczycielom z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektorzy szkół zostali obdarowani symbolicznymi bukietami kwiatów.
Pani Daniela Bednarczyk wicedyrektor MSCDN Wydział w Radomiu przybliżyła ofertę szkoleń i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli organizowanych przez jej placówkę oraz przekazała książki do biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie.
Następnie głos zabrała Pani Krystyna Podgórska wieloletnia dyrektorka  szkoły w Wolanowie i podzieliła się z zebranymi swoimi refleksjami dotyczącymi roli nauczyciela w procesie zmian w przeszłości i obecnie.
Miłym akcentem była część artystyczna w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum w Wolanowie przygotowana pod kierunkiem p. Anny Kosiec, p. Elżbiety Kacprzyckiej, Magdaleny Zarębskiej, Anny Klusek, Jolanty Węglickiej i Konrada Gałki z  okazji Dnia Nauczyciela.
 W przerwie przy aromatycznej kawie i herbacie chętnie dzielono się własnymi refleksjami i doświadczeniami.
Tematyka drugiej części konferencji wychodziła naprzeciw oczekiwaniom uczestników, którzy te obszary wskazali w ankietach diagnozujących potrzeby edukacyjne nauczycieli.
Na temat realizacji nowej podstawy programowej, zadań i obowiązków nauczycieli mówiła pani Izabela Leśniewska ekspert MEN w projekcie wdrażania nowej podstawy programowej.
W jaki sposób tworzyć dokumentację pomocy psychologiczno- pedagogicznej by  unikać typowych błędów  powiedziała  nam pani Renata Kaczor nauczyciel konsultant MSCDN u. Prezentacje były poparte praktycznymi przykładami i  cennymi wskazówkami. Konferencja odbyła się w miłej atmosferze i na pewno przyczyniła się do pogłębienia wiedzy  nauczycieli.

Przygotował: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie
 

 

Dzień Sponsora i Przyjaciela Szkoły w ZSO w Wolanowie

Tradycyjnie, bo czarty już raz, w dniu 16 grudnia br. o godz. 16.30 spotkamy się w murach naszej szkoły na uroczystościach Dnia Sponsora i Przyjaciela Szkoły. W odświętnym nastroju chcemy podziękować wszystkim Dobrodziejom za ich pomoc, serce i zrozumienie naszych potrzeb i szkolnych problemów.

Co roku grono tych osób i instytucji powiększa się. W sytuacji ogólnego zubożenia uczniowskich rodzin każda pomoc na rzecz dzieci i młodzieży nabiera coraz większej wartości, liczonej nie tylko w finansowym wymiarze. Ważniejsza jest czasem sama świadomość, że o tych potrzebujących, biedniejszych, których na przykład nie stać na szkolną wycieczkę, ktoś jeszcze pamięta i dzięki tej pomocy mogą w niej uczestniczyć. To buduje więź środowiskową i świadomość  w młodych ludziach, że ktoś im teraz pomógł i oni kiedyś też na podobne gesty powinni się zdobyć. W procesie opiekuńczo-wychowawczym szkoły jest to niezwykle istotne. Otrzymywana pomoc przyczynia się także do pomnażania mienia szkolnego – głównie pomocy dydaktycznych i sportowych czy też do ufundowania licznych uczniowskich nagród dla najlepszych.

Otrzymywana od Państwa pomoc to nie tylko korzyści materialne. Z dumą mogę powiedzieć, że w gronie Przyjaciół szkoły mamy także artystów i twórców kultury, tej miary co pan Robert  Grudzień – światowej klasy kompozytor muzyki organowej, goszczący na koncertach i w gremiach artystycznych klasy światowej! Wśród rozlicznych swoich wyjazdów znajduje czas bywać i u nas w szkole. W maju tego roku wystąpił z plenerowym jubileuszowym programem słowno-muzycznym. W styczniu z kolei planujemy wspólnie kolejny jego występ noworoczny dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców gminy.

My jako grono pedagogiczne znaczenie pomocy Sponsorów i Przyjaciół szkoły rozumiemy szczególnie. Gest Wielkiego Serca staramy się na swój sposób odwzajemniać. Zaplanowane na dzień 16 grudnia br. uroczyste spotkanie jest do tego najlepszą sposobnością. Jego program przygotowywany jest wspólnie przez uczniów i ich nauczycieli. Jak wcześniej, tak i teraz będą to godziny spędzone w nastroju słowno-muzycznym, przy słodkim poczęstunku i sympatycznych rozmowach. W codziennym zabieganiu taka chwila wytchnienia i refleksji jest nam wszystkim potrzebna. Pozwala też lepiej wzajemnie się poznać i zrozumieć.

Sądzę, że nie inaczej będzie i tym razem. Tak bardzo zależy nam na miłej i mądrej współpracy ze Środowiskiem lokalnym. Wzajemne relacje nie mogą być ukierunkowane tylko na rzecz jednej strony. My też staramy się dzielić tym, co mamy do zaoferowania. Nasi uczniowie wielokrotnie, przy licznych sposobnościach prezentują rodzicom i innym mieszkańcom naszej gminy swój dorobek artystyczny. Staramy się i w ten sposób budować pozytywny wizerunek naszej szkoły i codziennej pracy pedagogicznej, opiekuńczej i wychowawczej.

Pisząc te słowa, w imieniu uczniów, nauczycieli oraz własnym składam wszystkim Drogim Sponsorom i Przyjaciołom naszej szkoły płynące z głębi serca najszczersze podziękowania! 

Do zobaczenia na naszym wspólnym Święcie w dniu 16 grudnia.

                            Stanisław Prażmowski – dyrektor ZSO w Wolanowie

 

 

Betlejemskie Światełko Pokoju w ZSO w Wolanowie

Wszyscy adwentowo przygotowujemy się już do nadchodzącego Bożego Narodzenia – tak w miejscach pracy i nauki, jak i we własnym domowym zaciszu. Towarzyszy temu atmosfera oczekiwania na coś uroczystego i niezwykłego. W tym roku ten przedświąteczny klimat podkreśla jeszcze śnieżna biel za oknami i niemal pewność, że najbliższe Święta też będą białe, bo tak się już wpisały przez wieki w polską tradycję.

Stan oczekiwania towarzyszy w ostatnich dniach także uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie. Dzieci i młodzież codziennie prowadzą tu sprzedaż adwentowych i świątecznych akcesoriów. Sale lekcyjne przyozdobiły już choinki, stroiki i inne własnoręcznie wykonane ozdoby. Ten klimat dodatkowo ubogaciło jeszcze niecodzienne wydarzenie.

W ostatni czwartek, 16 grudnia, na zaproszenie dyrektora Stanisława Prażmowskiego  i pani metodyk Marii Szocińskiej szkołę odwiedzili harcerze z Chorągwi ZHP w Przysusze.  Druh Harcmistrz Krzysztof Zając i Strażnik Ognia, Kacper Jasiński, przywieźli nam Betlejemskie Światełko Pokoju. Uroczyste przekazanie Światełka Pokoju odbyło się w holu głównym szkoły podstawowej. Towarzyszyło temu radosne odśpiewanie kilku kolęd.

Druh Harcmistrz w krótkiej gawędzie przedstawił zgromadzonym uczniom i nauczycielom piękną tradycję „Ogniobrania”. Uroczystość ta odbywa się na Słowacji lub w Polsce, każdego roku w nieco innej scenerii, ale zawsze w atmosferze niezwykle podniosłej i uroczystej. Święty ogień przybywa tam z Groty Betlejemskiej - z miejsca narodzenia Jezusa. Dostarczają go skauci i harcerze. Do Przysuchy przywieźli go tamtejsi druhowie, oni też podzielili się nim z naszą szkołą, a po drodze jeszcze z Urzędem Gminy w Wolanowie.

Dyrektor Stanisław Prażmowski podziękował harcerzom za przekazany dar i złożył im świąteczne i noworoczne życzenia. Uczniowie z kolei zaprosili Druha Harcmistrza do odwiedzin naszej szkoły także przy innej okazji. Światełko Pokoju pozostało w szkole do dalszego przekazywania go rodzicom i innym zainteresowanym osobom.

                                               Z bożonarodzeniowym pozdrowieniem

                                                                      

                                                                    Stanisław Prażmowski

                                                                    Dyrektor ZSO w Wolanowie

 

III Dni Sponsora i Przyjaciela Szkoły

Trzeci rok z rzędu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie organizujemy Dni Sponsora i Przyjaciela Szkoły. Chcemy w ten sposób wyrazić nasze wdzięczność za udzielaną nam pomoc materialną. To dzięki niej możemy m.in. :

  • wręczać nagrody uczniom w organizowanych konkursach, 

  • gromadzić stroje dla zespołu folklorystycznego „Wolinianki”

  • zabierać uczniów z biedniejszych rodzin na tzw. „Zielone Szkoły”

  • realizować zakupy i inne drobniejsze wydatki, związane  z organizacją działań wspomagających naszych uczniów.

     

Nasza szkolna impreza dedykowana Sponsorom i Przyjaciołom Szkoły uczy dzieci i młodzież wyrażania wdzięczności za okazywane mam zrozumienie istniejących potrzeb  oraz okazane serce i pomoc. W tym celu przygotowujemy program artystyczny, a w nim m.in. przegląd wokalny pod hasłem „Mam talent” oraz małą ekspozycję prac fotograficznych i plastycznych. Wszystko zacznie się 19 listopada 2010 r. w budynku ZSO w Wolanowie o godzinie 16. Dwie poprzednie podobne imprezy dowiodły, że wspólna zabawa  w kawiarnianym nastroju nie kończyła się szybko. Tak prawdopodobnie będzie i tym razem.

Uczniowskie uzdolnienia i pasje nie ograniczają się, jak wiemy, tylko do tego. Spośród innych talentów zamierzamy pokazać Państwu także ucznia – utalentowanego biegacza, który swoje indywidualne sukcesy  osiąga w wymiarze daleko poza gminnym. Potwierdzają to zdobyte dyplomy i medale. Chłopiec ten jest przy tym doskonałym uczniem i niezwykle skromną osobą. Grzesio udowadnia, że sprawność sportowa potrafi iść w parze z potencjałem intelektualnym i wysoką kulturą osobistą. W dzisiejszej rzeczywistości młodzieżowej ta symbioza nie zdarza się jednak często. Z tego względu takie postawy warto  i należy lansować w charakterze wzoru dla innych.

Uczniowskie talenty dowodzą także i tego, że w dobie silnej presji natłoku środków multimedialnych można też mieć zainteresowania i pasje bardzo tradycyjne, choć już może mało modne w opinii niektórych młodych ludzi.

Nasi uczniowie dowodzą, że nadal warto w wolnej chwili chwycić za pędzel, by coś namalować, albo wyruszyć z aparatem fotograficznym w teren, żeby w ten sposób utrwalićod zapomnienia to, czego może za klika lat już nie zobaczymy. Nadal też obok np. modnej muzyki techno da się słyszeć śpiew biesiadny czy oglądać tradycyjny taniec, zbliżający ludzi do siebie. W naszej uczniowskiej społeczności zdarzają się też i młodzi poeci. Takich pasji wcale nie trzeba się tego wstydzić! One wyróżniają tych „wybrańców” z masy ogółu i przeciętności.

 

Pisząc o tym z wielką osobistą serdecznością już teraz oczekuję na naszych Sponsorów i sprawdzonych Przyjaciół szkoły. Zatem do zobaczenie!

 

 

                                                                 Stanisław Prażmowski

 

                                                                 Dyrektor ZSO w Wolanowie

                                                                 (inicjator Dni Sponsora i Przyjaciół Szkoły)

Wolanów, 9 listopada 2010 r.

 

Udział Publicznego Gimnazjum w Wolanowie w Programie Edukacyjnym Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS.

Publiczne Gimnazjum w Wolanowie we wrześniu 2006 r. przystąpiło do trzyletniego Programu Edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS.

W ramach tego programu rozpoczęto realizację partnerskiego wielostronnego projektu pt. „Legendy”, do którego przystąpiły również szkoły z Malty, z Portugali i Bułgarii.

Zgodnie z tytułem projektu międzynarodowa współpraca szkół dotyczyła napisania przez uczniów legend narodowych, które następnie zostały przetłumaczone na język angielski oraz na języki narodowe partnerów. Oprócz tego zostały napisane scenariusze legend, które również przetłumaczono na język angielski, a na podstawie scenariuszy zostały wystawione sztuki teatralne. Efektem końcowym projektu jest książka, będąca zbiorem legend narodowych, napisanych w czterech wersjach językowych. Każda legenda narodowa opatrzona jest ilustracjami wykonanymi przez uczniów.

W realizacji projektu wzięło udział ponad 100 uczniów Publicznego Gimnazjum
w Wolanowie oraz większość nauczycieli. Nad prawidłowością, sprawnością projektu czuwały – pani Renata Bieniek, Małgorzata Kuśmierczyk, Elżbieta Kacprzycka i Magdalena Zarębska, które jako pomysłodawczynie w jego udziale stały się odpowiedzialne za realizację projektu, pisanie sprawozdań, wywiązywanie się ze zobowiązań wobec zawartej umowy z Agencją Narodową w Warszawie oraz Komisją Europejską. Wsparcie materialne w czasie realizacji projektu uzyskaliśmy również od miejscowych przedsiębiorców. Dziękujemy za nie pani Jolancie i Bożenie Markowskim, panu Marianowi Kotkowskiemu i panu Sławomirowi Borkowskiemu.

Sprawna realizacja projektu była możliwa przy dużym zaangażowaniu rodziców naszych uczniów oraz przy przychylności ze strony Urzędu Gminy Wolanów i wyświadczonej nam tu pomocy.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zwiedzili Maltę (listopad 2006 r.), Bułgarię (maj 2007), Portugalię (maj 2008). W wyjazdach zagranicznych wzięło udział 11 uczniów
(w tym 5 uczniów wyjechało dwukrotnie) oraz 7 nauczycieli.

Wyjazdy zagraniczne były lekcją tolerancji, tradycji, obyczajów, życia codziennego krajów partnerskich oraz pogłębienia znajomości języka angielskiego i obsługi komputera.

Jednocześnie były okazja do promowania Polski i polskości.

Ostatnia wizyta robocza odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Wolanowie i trwała od 25 kwietnia do 3 maja 2009 r. Było to posumowanie trzyletniej współpracy. W czasie tej wizyty goście z Malty i Portugali poznali polską gościnność, tradycje i obyczaje. Wzięli udział w zajęciach lekcyjnych, akademiach oraz w wycieczkach do Warszawy, Krakowa, Wieliczki, Lublina, Majdanka, Kazimierza Dolnego, Radomia i Orońska. W wycieczkach tych wzięła udział również liczna grupa uczniów i nauczycieli z Publicznego Gimnazjum
w Wolanowie, którzy byli zaangażowani w realizację projektu. Zagraniczni goście byli zachwyceni naszym krajem i polska gościnnością.

Oprócz wyżej wymienionych korzyści należy podkreślić, że fundusze uzyskane od Komisji Europejskiej pozwoliły na zakup sprzętów i pomocy do szkoły, co było niezbędne do zrealizowania projektu. Zakupiono m.in. kamerę, aparat fotograficzny, laptopy, programy komputerowe, projektor, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner), magnetofon itp.

Projekt zakończono w lipcu 2009 r. Efektem końcowym jest książka – zbiór legend
pt. „Legendy”, którą wydano w nakładzie 59 egzemplarzy.

Udział w tego typu projektach potrzebuje wiele wysiłku, pracy, samozaparcia, ale jednocześnie przynosi ogrom satysfakcji i namacalnych korzyści.

Trzyletnia realizacja projektu była ponadto wspaniałą międzynarodową promocja gimnazjum i samej gminy. Ta wartość jest dla nas szczególnie istotna.

Zachęcamy wszystkie szkoły, które nie brały udziału w tego typu projektach, aby napisały wniosek i wzięły udział w tej międzynarodowej przygodzie w myśl zasady:

„Szkoła naszym życiem jest,

W szkole mamy z życia test,

Potem życie szkołą jest,

I przez całe życie test”

 Tekst piosenki - Oddział Zamknięty – „Szkoła naszym życiem jest”

Renata Bieniek

Koordynator Projektu

Link do strony dotyczącej 
Programu Edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS realizacja projektu „Legendy” w Publicznym Gimnazjum w Wolanowie

http://www.legendasocrates.za.pl

 

Udany Dzień Sponsora i Przyjaciela Szkoły

         Zaplanowany na piątkowe późne popołudnie Dzień Sponsora i Przyjaciela Szkoły odbył się z pełnym powodzeniem. To cieszy zarówno nas – organizatorów, jak i uczestników tego wydarzenia towarzysko-artystycznego. Żal tylko, że część zaproszonych gości nie skorzystała z naszego zaproszenia. Żal, gdyż pozbyli się w ten sposób szansy zobaczenia bogatego programu artystycznego, przygotowanego przez dzieci i młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie oraz ich nauczycieli. Była to forma ich serdecznego podziękowania dla naszych darczyńców za zrozumienie naszych potrzeb i materialne wspomaganie wielu pięknych działań organizowanych dla uczniów i przez samych uczniów.

         Przybyłym gościom wręczyliśmy też podziękowania w formie dyplomów. Grupa rodziców goszczących u siebie w maju tego roku przybyłych uczniów z Malty i Portugalii otrzymała ponadto wydaną przez szkołę książkę z legendami w językach: polskim, maltańskim, portugalskim i angielskim. W ten sposób podziękowaliśmy im za niezwykłą gościnność. Uzupełnieniem podziękowań był okolicznościowy tort, którym wszyscy zostali poczęstowani.

         Szkolna inscenizacja fragmentów „Dziadów” Adama Mickiewicza w listopadowy czas, w doskonałej scenografii, przy udanej grze aktorskiej grupy naszych uczniów stworzyła widzom okazję do refleksji nad wartościami, którymi wypada się w życiu kierować. Jedną z nich jest bez wątpienia wewnętrzna potrzeba wspomagania innych, dostrzegania ich potrzeb…

         Finał szkolnego  wokalnego przeglądu  pn. „Mam talent” ukazał nie tylko tych najpiękniej śpiewających, ale też zwrócił uwagę  na konieczność rozwijania swoich uzdolnień  i uzmysłowił, że szkoła powinna dawać swoim uczniom możliwość samorealizacji także w pozadydaktycznych obszarach swojej działalności. Że tak u nas jest - pokazały m.in. przedstawione krótkie scenki kabaretowe.

         Wychowawczym akcentem była aukcja czterech grafik, wykonanych przez jedną nauczycielek. Głębszy sen tego przedsięwzięcia w pełni dostrzeżemy, analizując je w relacji „uczeń i jego mistrz”. Pozyskane w ten fundusze przeznaczone są na uszycie strojów dla członków szkolnego zespołu  folklorystycznego „Wolanianki”, gdyż obecne są tylko wypożyczone.

         Istniejąca od roku formacja taneczno-muzyczna zaprezentowała się w sposób dość już profesjonalny. Małym śpiewakom i tancerzom towarzyszył ich rówieśnik-harmonista. Zaciekawienie wzbudziła pomysłowa choreografia i używane rekwizyty. Występ zespołu nagrodzony został obfitymi brawami, a na zakończenie odbyła się sesja fotograficzna wraz z wywiadami dla „Echa Dnia”. Zespół „Wolanianki” w maju tego roku zaprezentował się już w szkole przed szerszą publicznością, wśród której byli Maltańczycy i Portugalczycy. W ten sposób promował nie tylko ZSO w Wolanowie, ale także samą gminę. I była to promocja w wymiarze międzynarodowym!

         W końcowej części Dnia Sponsora i Przyjaciela Szkoły przybyli goście mieli okazję do spokojnej rozmowy towarzyskiej przy kawie, herbacie i rozlicznych słodkościach. Zrodziły się w ten sposób ciekawe plany na przyszłość. Ogólne zadowolenie wskazywało, że uroczystość była udana i ciepło przyjęta w środowisku lokalnym, które – zdaniem wielu osób – potrzebuje jeszcze dalszej integracji wokół spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły. Z tego względu takie spotkania warte są kontynuacji. Padły też stwierdzenia, że szkoła coraz silniej odgrywa rolę kulturotwórczą, nie ograniczając się wyłącznie do potrzeb dzieci i młodzieży. Takie otwarcie na środowisko lokalne stwarza obu stronom ciekawe perspektywy na przyszłość.

                                                             Stanisław Prażmowski

                                                         Dyrektor ZSO w Wolanowie

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA