9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° Aktualności
° Przydatne adresy
° Zespół Interdyscyplinarny
° świadczenia rodzinne
° Fundusz Alimentacyjny
° Projekty UE
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Zespół Interdyscyplinarny
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GMINY WOLANÓW

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
 w rodzinie. Nowelizacja ustawy nakłada na gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Uchwałą  Nr XIV Rady Gminy w Wolanowie z dnia 9 grudnia 2011r został określony tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny tworzą, przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  policji, oświaty oraz ochrony zdrowia.

Od dnia 22 lutego 2013 roku  skład Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:
1) Bernadeta Domińczak - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wolanowie, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
2) Joanna Seredyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wolanowie,
zastępca przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
3) Danuta  Żuchowska - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) Jacek Tomczyk - Komisariat Policji w Zakrzewie,
5) Małgorzata Chrzanowska - Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Wolanowie ds. PSP,
6) Bogusława Marszałek - Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Wolanowie ds. PG,
7) Danuta Bełtowicz - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie,
8) Izabela Żurek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku,
9) Barbara Struzik - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach,
10) Marzanna Wabik - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
11) Anna Okrój - Stowarzyszenie „ Razem dla Rozwoju” w Bieniędzicach
12) Jarosław Kicior - I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przysusze

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego  jest: integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

1.      Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich problemów, efektywne
         podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego
         problemu.

2.      Inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu.

3.      Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałanie
          przemocy w rodzinie.

4.      Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy
         w środowisku lokalnym.

5.      Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Nowe obowiązki samorządów mają na celu przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom, inicjowanie interwencji w środowisku, udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy poprzez znalezienie rozwiązań prawnych do zastosowanie w konkretnej sprawie.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolanowie, który to zapewnia jego obsługę organizacyjno techniczną,  telefon  48/618-60-20 wew.49.
Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 801-12-00-02
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gwarantuje ofiarom przemocy bezpłatną pomoc medyczną, psychologiczną i prawną.

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą
na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz
na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. Uchwałą Nr XI/57/11 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 30.09.2011r został wprowadzony do realizacji program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wolanów na lata 2011 – 2015.

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA